קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר

בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) 

תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי מאז ומתמיד. עקב התמורות החלות בארץ ובעולם בתחום הפיננסי נמשך ואף הולך וגובר הביקוש לאנשי מקצוע מעולים בתחום זה. הנהלת החשבונות היא דרישה הכרחית בכל מוסד או ארגון. הנהלת החשבונות היא כלי הבקרה והביקורת של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות המתקיימים בו. עבודת הנהלת החשבונות כוללת רישום שיטתי ועדכני של הפעולות הכספיות המתנהלות בעסק, המרכיבות את המחזור העסקי של הארגון. מנהלי הארגון זקוקים בכל שלב נתון לנתוני האמת של התנהלות החברה לצורך ניהולה, וכן לשם גיבוש צפי לגבי פעילותה בסוף שנת התקציב. קורס הנהלת החשבונות הוא הדלת לעולם החשבונאות, והוא מהווה את התשתית לכל מקצועות החשבונאות באשר הם. תוכנית הלימודים מותאמת לתוכנית העדכנית שנבנתה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) והיא נועדה להעלות את רמתם המקצועית של מנהלי החשבונות ולהתאימה לדרישות הפרקטיקה. 

בין הנושאים הנלמדים: הנהלת חשבונות ממוחשבת – חשבשבת: תיעוד, הרישום הכפול, מאזן בוחן, פקודות יומן, הספר הראשי וספר עזר, רישומים מתוקנים, התאמות עם גורמי חוץ, שילוב נתוני שכר, חשבונות סופיים, תורת המסחר, דוחות רווח והפסד, חישובי פחת, חשבון המאזן, שותפות א’ ומשגור א’.
תורת המקצוע: חישובי ריבית, ניכוי שטרות, יחס ופרופורציה, הצמדת סכומי קרן וריבית, טורים חשבוניים, צורות התאגדות,מיסוי,  הביטוח הלאומי וביטוח כולל ומערכת הבנקאות.
קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר, מכללת UTime - בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי.
קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר, מכללת UTime - בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי.
משך הלימודים הוא בין 5 חודשים לתשעה חודשים כאשר דרישות הסף הן 12 שנות לימוד לפחות. ללימודי הנהלת חשבונות סוג 3 הדרישות הן תעודה של סוג 1+ 2 ועיתים קרובות גם ניסיון בעבודה. למעוניינים בהיכרות שטחית יותר של התחום, קיימת גם אפשרות של השתתפות בקורס הנהלת חשבונות מזורז, ואפילו לימוד הנהלת חשבונות באינטרנט – אך אלה אינם מהווים תחליף לקורסים המקצועיים המכינים את הלומדים לעבודה במקצוע המשתלם.
משך הלימודים הוא בין 5 חודשים לתשעה חודשים כאשר דרישות הסף הן 12 שנות לימוד לפחות. ללימודי הנהלת חשבונות סוג 3 הדרישות הן תעודה של סוג 1+ 2 ועיתים קרובות גם ניסיון בעבודה. למעוניינים בהיכרות שטחית יותר של התחום, קיימת גם אפשרות של השתתפות בקורס הנהלת חשבונות מזורז, ואפילו לימוד הנהלת חשבונות באינטרנט – אך אלה אינם מהווים תחליף לקורסים המקצועיים המכינים את הלומדים לעבודה במקצוע המשתלם.
קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר, מכללת UTime - בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי.
קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר, מכללת UTime - בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי.

תעודת מנהל חשבונות אינה תעודה של מוסד אקדמי, אלא תעודה מקצועית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ישנם 3 סיווגים:
* סוג 1+2 – הנמוך ביותר לבעלי תפקידים שוליים ועזרה לבעל מקצוע בכיר יותר.
* סוג 3 – הסיווג המתאים לניהול עסק קטן באופן עצמאי.
* מנהל חשבונות מדופלם – חשבונאי בכיר – הסיווג הגבוה ביותר, הכולל לימוד חוקי המס, ומתאים לניהול עצמאי של חשבונות בעסק מורכב.

העבודה היא בתנאים נוחים משרדיים, כאשר העבודה מתאימה גם לאמהות בגלל שעות העבודה הלא מרובות- 7-9 שעות ביום. העבודה היא בדרך כלל לא בתנאי לחץ מלבד תאריכים אסטרטגיים כגון העברת משכורות, שנת מס, יום תשלומי המס וכד’. קיימות אפשרויות רבות לקידום. סוג 1+2 יכולים להתקדם לסוג 3, סוג 3 יכולים להתקדם לחשבונאים בכירים או ליועצי מס ואלו יכולים להתקדם לרואי חשבון. הכל תלוי ברצון ללמוד ולהתקדם בסולם הדרגות , התעודות והתואר.
קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר, מכללת UTime - בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי.
קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר, מכללת UTime - בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי.
אפשרויות התעסוקה בתחום הן רבות. כל חברה או עסק קטנים וגדולים זקוקים למנהל/ת חשבונות. ניתן להשתלב בחברות, מפעלים, עסקים קטנים במגזר הפרטי ובמשרדים במגזר הציבורי. ישנה אפשרות גם לעבוד במשרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות המספקים שירותים לחברות.

הרשמה לקורס – קורס הנהלת חשבונות וחישוב שכר

    הודעה